Počela grant šema u okviru programa Podrška EU inkluziji Roma

Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji i Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) na svečanoj ceremoniji dodelili su 36 ugovora gradovima i opštinama koji su dobili grantove u okviru Komponente 2 Programa „Podrška EU inkluziji Roma – Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma“. Ukupna vrednost Grant šeme je dva miliona evra, vrednost grantova od 40 do 60 hiljada evra, a trajanje projekata od 9 do 15 meseci. Program realizuje SKGO, a finansira Evropska unija.
Državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Svetozar Aleksov izjavio je da je Srbija nacionalni okvir za inkluziju Roma omogućila usvajanjem Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja za period od 2016. do 2025. godine.
Šef sektora za saradnju delegacije EU u Srbiji Ingve Engstrom istakao je da su reforme u EU u velikoj meri lokalne reforme, koje se odnose na obrazovanje, zdravstvo, zaštitu životne sredine, zaštitu manjina i inkluziju, navodeći i da je integracija Roma jedan od prioriteta u programima EU.
Predsednik Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine Dalibor Nakić istakao je da je da su projekti, koji će se realizovati u 36 lokalnih samouprava, od izuzetnog značaja za romsku zajednicu, jer su fokusirani na one oblasti u kojima je potrebno ostvariti najveći napredak – zapošljavanje i antidiskriminaciju. Pozvao je predstavnike lokalnih samouprava da u realizaciji projekata iskoriste potencijale romske zajednice, odnosno lokalnih romskih organizacija, pedagoških asistenata, zdravstvenih medijatora, koordinatora za romsko pitanje, odnosno njihovo iskustvo, poznavanje terena i krajnjih korisnika pomoći.
Generalni sekretar SKGO Đorđe Staničić istakao je da je važno što će se kroz ovu donaciju ojačati mobilni timovi za inkluziju Roma u lokalnim samoupravama. On je naveo da je za sprovođenje ovih projekata obezbeđena i politička podrška u svim lokalnim samoupravama formiranjem koordinacionih tela, što će omogućiti nesmetani rad na terenu.
U okviru Partije 1: Inicijativa za aktivno zapošljavanje romskog stanovništva, predviđena sredstva u iznosu od 1,4 miliona evra za zapošljavanje romskog stanovništva dodeljena su, lokalnim samoupravama među kojima se našla i opština Odžaci, u čije ime je ugovor potpisao zamenik predsednika opštine Miroslav Kondić.