Pokrajinski konkurs za izgradnju i rekonstrukciju javnih vodnih objekata širom Vojvodine

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je drugi Konkurs o dodeli sredstava za sufinansiranje izgradnje, sanacije i rekonstrukcije vodnih objekata u javnoj svojini na teritoriji Vojvodine u 2019. godini.

Cilj konkursa je obezbeđivanje sanitarno čiste pijaće vode za potrebe domaćinstava i industrijskih zona. Obezbeđivanjem osnovnih, neophodnih uslova za život, sprečavaju se migracija stanovništva iz prigradskih i ruralnih naselja.

Radovi u smislu ovog konkursa podrazumevaju izgradnju, sanaciju ili rekonstrukciju vodnih objekata u javnoj svojini, kao što su postrojenja za pripremu vode za piće, pumpne stanice, rezervoari, javne vodovodne mreže, magistralni cevovodi do naselja ili industrije, nabavka i ugradnja cevovodne armature i elektromašinske opreme u navedenim objektima, kao i bušenje i opremanje bunara.

Ukupan iznos sredstava koji se dodeljuje po konkursu za vodne objekte u javnoj svojini jeste do 120.259.349,98 dinara. Maksimalni iznos sredstava po jednom projektu za vodne objekte u javnoj svojini, koji odobrava Sekretarijat iznosi do 20.000.000,00 dinara, bez PDV-a.

Bespovratna sredstva za izgradnju, sanaciju ili rekonstrukciju vodnih objekata u javnoj svojini po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 80% od ukupno prihvatljivih troškova. Preostali iznos obezbeđuje korisnik sredstava.

Jedinice lokalnih samouprava po ovom konkursu mogu podneti jednu prijavu/projekat za izgradnju, sanaciju ili rekonstrukciju vodnih objekata u javnoj svojini.

Pravo učešća na konkursu imaju jedinice lokalne samouprave s teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine, za potrebe svojih mesnih zajednica, javnih preduzeća, javnih komunalnih preduzeća i privrednih društava koja vrše poverene poslove iz oblasti komunalne – vodoprivredne delatnosti, a čiji su osnivači lokalne samouprave.

Prijave na konkurs podnose se zaključno sa 11. oktobrom 2019. godine.

Prijave na konkurs, sa ostalom potrebnom dokumentacijom, slati putem pošte na adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16 ili predati lično u Pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade, radnim danima od 9 do 14 časova.

Foto: evant/shutterstock.com

Preuzeto: eKapija