Pokrajinski sekretar Vuk Radojević predstavio mere agrarne politike

U sklopu redovnih aktivnosti, pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Vuk Radojević, posetio je poljoprivredna gazdinstva Nikole Bomeštara u Odžacima, Zorana Jovanovića u Laliću i Gorana Škeljića u Ratkovu.

Domaćinima i drugim poljoprivrednim proizvođačima iz ova tri mesta odžačke opštine Radojević je predstavio mere agrarne politike planirane u ovogodišnjem budžetu Pokrajinke vlade, zajedno sa saradnicima i direktorom Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede Aleksandrom Bogdanovićem.

U pratnji pokrajinske delegacije bili su predsednica Privremenog organa opštine Odžaci Latinka Vasiljković i njeni saradnici, narodni poslanik Goran Nikolić i pokrajinski poslanik Marko Karanfilović.

Radojević je tom prilikom istakao da je praksa u radu nove Pokrajinske vlade i Sekretarijata za poljoprivredu da gotovo svakodnevno obilaze sela širom Vojvodine u nameri da se poljoprivrednicima u tim seoskim zajednicama u direktnom kontaktu približe mere agrarne politike i istovremeno čuju njihovi aktuelni problemi, i da li u okviru nadležnosti resornog pokrajinskog sekretarijata postoje modeli da se oni prevaziđu.

Vuk Radojević je najpre obišao živinarsku farmu mladog poljoprivrednika Nikole Bomeštara koji je jedini veći živinar u Odžacima. Nastavljajući porodičnu tradiciju, on se više od deset godina intenzivno bavi uzgojem tovnih pilića. Kapacitet postojećeg objekta koji je u funkciji je 2.500, a objekta u izgradnji 6.000 komada.

U novi objekat treba još uložiti oko 2 miliona dinara i ugraditi opremu za automatsko hranjenje i napajanje, ventilaciju i grejanje, jer pilići zahtevaju posebnu negu dok su mali, objašnjava vredni i ambiciozni Nikola, inače student prve godine Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu.

Pokrajinski sekretar za poljoprivredu je rekao da je ove godine u agrarnom budžetu Vojvodine za subvencije i bespovratna sredstva do 70 odsto više para nego prošle godine. Naveo je da je poljoprivrednicima na raspolaganju set konkursnih linija na koje mogu aplicirati, pri čemu je postotak povraćaja sredstava do 70 odsto za registrovana gazdinstva, kada je reč o mladima do 40 godina, ženama i poljoprivrednicima kojima su otežani uslovi rada.

Radojević je izrazio zadovoljstvo što se mladi ljudi intenzivno bave stočarskom proizvodnjom i uveren je da će Bomeštar moći da ostvari subvencije za kompletiranje novog objekta:

– Raduje me što Nikola Bomeštar ima nameru da proširi svoje kapacitete. Praktično njegov objekat je izgrađen i gotovo da je kompletiran. Neophodno je opremanje ove farme, a Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu u merama agrarne politike za ovu godinu ima 70 posto više para nego što je prethodna Pokrajinska vlada prošlogodišnjim budžetom opredelila za opremanje stočarskih farmi, pa i živinarskih, tako da sam uveren da će mladi poljoprivrednik Nikola i njegovo registrovano poljoprivredno gazdinstvo ostvariti pravo na subvencije, tj. na bespovratna finansijska sredstva po ovom osnovu i moći da realizuje nivo povrata čak i 50 odsto.

Boraveći u Laliću kod poljoprivrednog domaćina Zorana Jovanovića koji se uglavnom bavi ratarskom proizvodnjom i obrađuje 37 hektara oranice, Radojević je naglasio da je za poljoprivrednike bitno da postoji kontinuitet u agrarnim merama i da ne postoji bolji model finansiranja poljoprivredne proizvodnje od usaglašenih mera Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu i Fonda za razvoj poljoprivrede.

To se posebno odnosi na bespovratna sredstva putem konkursa resornog sekretarijata i povoljne kreditne linije Fonda za razvoj poljoprivrede, sa kamatnom stopom od 1,5 odsto i grejs periodom od godinu dana.

Radojević se u Ratkovu sastao sa proizvođačima malina kojima je, između ostalog, ukazao na neophodnost udruživanja u zemljoradničke zadruge, značaj opredeljivanja ka intenzivnim vidovima poljoprivredne proizvodnje i mogućnostima za izgradnju skladišnih i mini prerađivačkih kapaciteta.

Pred okupljenim poljoprivrednicima u domaćinstvu Gorana Škeljića, on je rekao da mere agrarne politike idu u pravcu podrške intenzivnoj poljoprivrednoj proizvodnji i da malinarstvo ima svoje mesto u merama podrške Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

U izjavi za Radio Odžake Goran Škeljić iz Ratkova je rekao da se uzgojem malina bavi šest godina i da mu proizvodnja, zasnovana na 3,5 hektara obradive zemlje, za sada ide dosta dobro. Mašinskom berbom ostvaruje prinos 5–7 tona po hektaru.

– Prve godine ima dosta uloga. To je ozbiljan posao i treba voditi računa o prihranjivanju i održavanju – kaže poznati malinar iz Ratkova i dodaje da bi bilo dobro kada bi na teritoriji opštine postojala hladnjača za otkup proizvoda.

Na kraju posete opštini Odžaci, Vuk Radojević je istakao da je najvažnije da komunikacija Sekretarijata za poljoprivredu i individualnih poljoprivrednih proizvođača bude kontinuirana i dvosmerna, kako bi se došlo do konkretnih zaključaka koji mogu da se uvrste u mere agrarne politike Pokrajinske vlade i da ih učine kvalitetnijim.

Izvor: Radio Odžaci