POLJOPRIVREDNICI MOGU DA ODAHNU Nikad veća ulaganja, zaštita životne sredine na JOŠ VIŠEM NIVOU

Predstavljeni su globalna vizija i planirani ciljevi.

Ministar zaštite životne sredine Goran Trivan razgovarao je danas sa pomoćnikom generalnog direktora Organizacije Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu (FAO) i regionalnim predstavnikom te organizacije za Evropu i Centralnu Aziju Vladimirom Rahmanjinom.

Tom prilikom predstavljeni su globalna vizija i planirani ciljevi ove međunarodne organizacije u bliskoj vezi sa pitanjima zaštite životne sredine, s posebnim osvrtom na razvijanje saradnje u regionu i Srbiji.

Ministar Trivan konstatovao je da postoji zainteresovanost za jačanje saradnje sa ovom značajnom međunarodnom organizacijom, koja se do sada odvijala u okviru borbe protiv klimatskih promena i u vezi održivog upravljanja prirodnim resursima.

On je naglasio da je poljoprivreda oblast u vrhu onih koje najviše zagađuju životnu sredinu, zbog čega predstavlja ujedno širok prostor za zajedničko delovanje i saradnju, u cilju viših standarda životne sredine.

Ministar je podržao aktivnosti i projekte FAO koji doprinose stvaranju zdravijeg okruženja i borbi protiv klimatskih promena.

Trivan, koji je predstavnik Srbije za saradnju sa Globalnim fondom za životnu sredinu (GEF), naglasio je da će i ubuduće nastaviti da podstiče saradnju sa FAO i pruža podršku projektima finansiranim od GEF, naročito u oblasti klimatskih promena, degradacije zemljišta u kontekstu implementacije Konvencije o borbi protiv dezertifikacije, pošumljavanja, i drugim.

Dovoljno hrane za sve, koja je biološki i organski zdrava, jedan je od osnovnih zadataka na globalnom planu, koji je neposredno povezan sa obezbeđenjem zdravije životne sredine – rekao je regionalni predstavnik FAO.

On je ukazao da će u narednom periodu ta organizacija aktivno raditi na jačanju saradnje u regionu.

Vladimir Rahmanjin pozvao je na aktivniju ulogu Srbije u radu ove međunarodne organizacije, veću uključenost srpskih naučnika, stručnjaka i akademika, i dostupnost naučnih dostignuća i znanja Srbije u globalnim okvirima, navodi se u saopštenju.

Preuzeto: Srbija Danas