Pomoć bračnim parovima iz opštine Odžaci za kupovinu seoske kuće

Raspisan je konkurs za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima iz opštine Odžaci za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom. Za tu namenu lokalna samouprava opredelila je ukupno 3 miliona dinara, a prijave će se primati do 5. novembra.

Predmet Konkursa je dodela bespovratnih sredstava za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom, supružnicima i vanbračnim partnerima sa prebivalištem na teritoriji opštine Odžaci koji nemaju stambeni prostor u vlasništvu, odnosno suvlasništvu.

Pod seoskim kućama smatraju se nepokretnosti koje se nalaze u naseljenim mestima: Ratkovo, Deronje, Lalić, Karavukovo, Srpski Miletić, Bogojevo, Bački Gračac i Bački Brestovac.

Visina dodeljenih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veća od 1,5 miliona dinara, a korisnici pomoći neće moći da otuđe nepokretnost u narednih 10 godina.

Pravo učešća na Konkursu imaju supružnici čija bračna zajednica traje najmanje godinu dana, kao i vanbračni partneri sa trajnijom zajednicom života, u skladu sa Zakonom.

Uslovi su da jedan od supružnika/vanbračnih partnera nije stariji od 40 godina života u trenutku podnošenja prijave na konkurs, da jedan od supružnika ima najmanje 3 godine neprekidno prijavljeno prebivalište na teritoriji opštine Odžaci, da supružnici nisu vlasnici ili suvlasnici bilo kakve nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije i da istu nisu otuđili u prethodnih 5 godina od dana objavljivanja Konkursa i da je barem jedan od supružnika, odnosno vanbračnih partnera u radnom odnosu.

Ukoliko je učesnik Konkursa u radnom odnosu na određeno vreme, radni odnos mora da traje najmanje do isteka roka za podnošenje prijava na Konkurs. Takođe, podnosioci prijave ne mogu biti u krvnom, tazbinskom ili srodstvu po usvojenju sa potencijalnim prodavcem nepokretnosti.

Kompletan tekst konkursa i obrazac prijave mogu se preuzeti sa sajta opštine Odžaci: www.odzaci.rs.

Izvor: Radio Odžaci