Poseta delegacije KFW banke i Nemačke ambasade

JKP “Vodokanal” je juče, 28. marta 2019. godine, u krugu fabrike CSV “Jaroš” ugostio visoku delegaciju Nemačke ambasade i predstavnike KFW-banke. Ispred našeg preduzeća goste je dočekao menadžment na čelu sa direktoricom Jasminom Bobić, dok su ispred Grada Sombora bili zamenik gradonačelnice Antonio Ratković i član Gradskog veća za komunalne delatnosti Miroslav Kovačić. Značaj posete je višestruki. Direktorica Jasmina Bobić je gostima predočila rezultate do sadašnje saradnje, ali i planove koje preduzeće ima za budućnost.

Posmatrajući situaciju na državnom nivou, Nemačka je zemlja, koja je po obimu ulaganja u našu zemlju već na prvom mestu. O značaju investicija svakako govori i naša prethodna saradnja kroz program KFW-banke, što je za nas i naše poslovanje veliki komplimet. Kroz realizaciju programa, a uz saradnju sa Gradom Somborom i AP Vodjovine, do sada smo izgradili novu fabriku vode, rekonstruisali staru fabriku vode, čime su se kapaciteti za preradu sirove vode značajno uvećali, takođe smo izgradili tri kraka dovodnika vode (Sombor-Čonoplja, Čonoplja-Kljajićevo, Čonoplja-Svetozar Miletić). Trenutno se intenzivno radi na izgradnji dovodnika vode prema naseljenom mestu Stapar. JKP „Vodokanal“ teži da u budućnosti sva naseljena mesta budu povezana na centralni sistem vodosnabdevanja Jaroš, čime će se svim potrošačima obezbediti kvalitetna voda za piće. Predstavljajući planove za budućnost stvorili smo nove pozicije za dalju saradnju sa KFW-bankom i ambasadom Nemačke – istakla je direktorica Jasmina Bobić.

O značaju dosadašnjih investicija govorio je i zamenik gradonačelnice Antonio Ratković.
Ova poseta je pored značaja za dalji infrastruktrni razvoj Grada i politički značajna, jer pokazuje da je Sombor sigurna poslovna destinacija za ulaganja, što je ključni uslov kada su investiciona ulaganja upitanju. Prioritet je da svaki stanovnik naše Opštine ima mogućnost priključenja na gradsku vodovodnu i kanalizacionu mrežu, u skladu sa time naše aktivnosti su usmerene u tom pravcu – naveo je Ratković.

Izvor: JKP “Vodokanal” Sombor