Poziv i apel preduzetnicima i privrednim subjektima da se poštuju propisane protivepidemijske mere

Na inicijativu i na osnovu Uputstva Radne grupe za koordinaciju republičkih inspekcija radi primene mera za suzbijanje širenja COVID-19 koju je formirala Koordinaciona komisija za inspekcijski nadzor Vlade Republike Srbije, a sve u skladu sa novonastalom epidemiološkom situacijom na teritoriji Republike Srbije, u borbu protiv ovog nevidljivog neprijatelja uključuje se i komunalna inspekcija opštine Apatin, koja će u cilju suzbijanja širenja virusa COVID-19 na teritoriji opštine Apatin u saradnji sa sanitarnom inspekcijom vršiti pojačanu kontrolu u pridržavanja propisanih protivepidemijskih mera.
Kontrolisaće se: postojanje dezobarijera, lična zaštitna oprema zaposlenih, lična zaštitna oprema korisnika, fizička distanca, dezinfekciona sredstva na sledeći način:

 1. Nadzirani subjekat u zatvorenom i otvorenom prostoru poštuje radno vreme do 21,00 časa.
 2. Svi zaposleni u navedenom objektu nadziranog subjekta nose maske, tako da maska prekriva usta, nos i bradu.
 3. U otvorenom delu terasi/bašti obezbeđena je, fizička i socijalna distanca/udaljenost između stolova od 2,0 m.
 4. Korisnici usluga (gosti), u otvorenom delu/bašti/otvorenoj terasi, u momentu kontrole održavaju fizičku distancu/udaljenost od 2,0 m.
 5. Obezbeđena su i dostupna sredstva za dezinfekciju prostora, opreme, uređaja, pribora, nameštaja i ruku zaposlenih.
 6. Obezbeđena su na svakom stolu sredstva za dezinfekciju ruku korisnika usluga.
 7. Obezbeđena je tekuća topla i hladna voda, kao i pribor i oprema za održavanje higijene ruku zaposlenih i korisnika usluga.
 8. U prostorijama za usluživanje u zatvorenom delu obezbeđeno je, udaljenost između stolova od 2,0 m, a u slučaju manjeg rastojanja od 2,0m između korisnika, pružanje usluga je uz primenu staklene, plastične ili slične barijere.
 9. U zatvorenom delu obezbeđeno je, da gosti, posetioci, nose zaštitne maske i održavaju međusobno rastojanje od najmanje 1,5m između dva lica (stolica) koja ne borave u istom domaćinstvu.
 10. U prostorijama zatvorenog dela objekta, obezbeđeno je sprovođenje mere ograničenog broja lica u prostoriji, tako da je na svaka 4 m2 prisutno najviše jedno lice.
  Radno vreme ugostiteljskih objekata, prodavnica, trgovinskih centara i drugih maloprodajnih trgovinskih objekata, pozorišta i bioskopa, priređivača posebnih i klasičnih igara na sreću, izuzev radnog vremena apoteka i benzinskih pumpi u obavljanju delatnosti prodaje goriva, ograničava se tako da ti objekti neće raditi od 21.00 časa do 05.00 časova narednog dana. Radno vreme treba biti istaknuto na vidnom mestu na ulazu u objekat.
  Pravna lica i preduzetnici koji obavljaju trgovinu na malo dužni su da obezbede da u objekte u kojima se obavlja trgovina na malo, odnosno u objekte u kojima se prodaje roba ili pružaju usluge u trgovinskim centrima ili slične objekte u kojima se obavlja delatnost u oblasti trgovine na malo, a koja obuhvata prodaju robe i vršenje usluga u lokalima u koje se ulazi iz većeg zatvorenog prostora, ne ulaze, odnosno da u njima ne borave lica koja ne nose lične zaštitne maske.
  Pravna lica i preduzetnici dužni su da na vidnom mestu postave obaveštenje da nije dozvoljen ulazak, odnosno boravak lica bez ličnih zaštitnih maski, kao i da odrede lice koje je odgovorno za poštovanje mera nošenja lične zaštitne maske (korona redar), izuzev onih pravnih lica i preduzetnika koji imaju do troje zaposlenih.