Predavanje o Arhuskoj konvenciji održano u osnovnoj školi u Ratkovu

U ponedeljak, 9. oktobra, Ekološki pokret Odžaka održao je predavanje o Arhuskoj konvenciji u OŠ “Ratko Pavlović Ćićko” u Ratkovu, čime je završena serija predavanja na tu temu koje je EPO organizovao u svim osnovnim školama u opštini Odžaci, u okviru projekta “CSOnnect”.

Predavanje u trajanju od jednog školskog časa bilo je namenjeno učenicima osmog razreda. U Ratkovu je prisustvovalo dvadeset dvoje učenika, a predavači su bili Marko Zlatković, diplomirani ekolog i Ivica Ćirić, predsednik EPO-a.

Kao i u prethodnim predavanjima, prva polovina časa iskorišćena je za predstavljanje pripremljene prezentacije “Šta bi trebalo znati o Arhuskoj konvenciji”, putem koje su učenici upoznati sa osnovnim pojmovima i znanjima o Arhuskoj konvenciji, dok su u drugom delu časa učenici ispunjavali test znanja i evaluacioni list.

Projekat “CSOnnect” sprovodi Regionalni centar za životnu sredinu (REC).

Program finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA), a realizator je Ekološki pokret Odžaka u okviru konzorcijuma nevladinih organizacija na čelu sa Centrom za evropske politike (CEP) iz Beograda.

Izvor: Radio Odžaci