Predškolska ustanova „Poletarac“ Odžaci je i ove godine u okviru dečije nedelje pripremila program

Ponedeljak 07.10.2019.
– Radionice ,,Dečja prava“ -Bukvar dečjih prava –Lj.Ršumović (po grupama)
–,,Poruka na ormariću “-dečje ilustracije svojih prava (po grupama)
– Uređivanje panoa ,,Dečja prava“
–„Slatkiš (slikovnica, igračka) za druga“ – „Deca-deci“ (prikupljanje,sve grupe)
-,,U zdravom telu zdrav duh“ -Festival sporta u dvorištu vrtića( u saradnji sa Sportskim savezom, roditeljima ,drugim grupama …)

Utorak 08.10.2019.
– Radionica „ Da pravo svako –dete uživa lako “ (različiti oblici izražavanja dece-igre uloga, dramatizacije,crteži , iskazi dece,ilustracije ,fotografije,video snimci …po grupama)
-,,Svako dete srećnog lica,čuva jedna porodica“-druženje i aktivnosti sa roditeljima

Sreda 09.10.2019.

 • Prijem/poseta kod predsednice opštine Odžaci
  – ,,Dečji vašar“ (prodaja dečjih igračaka i dečjeg stvaralaštva)- (srednje,mešovite,starije i pripremne predškolske grupe )
  -,,Ulica dečje radosti“ -oslikavanje kredama u boji centra grada i dvorišta vrtića „Da pravo svako –dete uživa lako “
 • Poseta biblioteci ( učlanjivanje)

Četvrtak 10.10.2019.
-,,Mostovi među generacijama“-razmena stvaralačkih iskustava kroz aktivnosti dece i starih ( saradnja sa udruženjem penzionera iz mesta ,bakama i dekama)
– „Bioskop drugarstva“ ( filmovi za decu po objektima)

Petak 11.10.2019.

 • Pozorišna predstava za decu
  – ,,Carstvo-drugarstvo“- druženje sa decom iz škole, druženje sa decom iz drugog objekta, međusobne posete vaspitnim grupama mlađeg i starijeg uzrasta.
  – ,,Diskoteka“ -dečje pesme o drugarstvu ,porodici
  – ,,Slatkiš (slikovnica, igračka) za druga“ – „Deca deci“-razmena slatkiša(slikovnica,igračaka) , poseta ,,Zlatnoj barci “ MNRO,Odžaci
  -Uključivanje u nacionalnu kampanju ,,Imama pravo da …“ : sve oblike dečjeg izražavanja mišljenja o dečjim pravima ( fotografije,video snimke,crteže,statuse,ilustracije …) predstaviti na panoima ,grupama za roditelje. Na ovaj način svi zajedno promovisaćemo izražavanje mišljenja o dečijim pravima kroz različite kreativne forme.