Predstavljene aktivne mere zapošljavanja

Nacionalna služba za zapošljavanje 15. marta je predstavila „Mere aktivne politike zapošljavanja koje se finansiraju u 2019. godini“.

Prisutne u Velikoj sali zgrade Županije u Somboru pozdravili su zamenik direktora Nacionalne službe za zapošljavanje Petar Jarić, stručni saradnik Pokrajinske službe za zapošljavanje Aleksandra Mišković, direktor filijale Nacionalne službe za zapošljavanje Sombor Sekula Tanjević i većnik grada Sombora za oblast finansija i privrede Sava Dojić.

Prezentaciju „Mere aktivne politike zapošljavanja koje se finansiraju u 2019. godini“ je vodila načelnica odeljenja za PZPOO Svetlana Nešić.

Mere će se preduzeti na polju saradnje Nacionalne službe za zapošljavanje sa lokalnom samoupravom, i to kroz izradu Lokalnog akcionog plana zapošljavanja i sufinansiranje programa i mera zapošljavanja predviđenih Lokalnim akcionim planom zapošljavanja.

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću