Predviđene mere aktivne politike zapošljavanja u 2020. godini

Povodom realizacije lokalnog akcionog plana za zapošljavanje za 2020. godinu, danas je održana  sednica Saveta za zapošljavanje. Ovim planom su predviđene mere aktivne politike zapošljavanja putem raznih programa, čiji je cilj da povećaju zaposlenost, kao i da pruže podršku preduzetnicima i poljoprivrednicima. Za ove potrebe je iz opštinskog budžeta izdvojeno ukupno 15.200.000,00  dinara.

Šef Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj opštine Kula, Miloš Danilov,  detaljno je obrazložio mere aktivne politike zapošljavanja. On je istakao da će pored mera koje se realizuju svake godine (javni radovi, stručna praksa, obuke za zapošljavanje i samozapošljavanje, SEED programa, podrška pri samozapošljavanju za mlade do 30 godina i žene) ove godine biti ostvarena  podrška preduzetnicima koji započinju biznis kroz besplatne računovodstvene usluge i pravnu pomoć.

Prema rečima Damjana Miljanića, predsednika opštine Kula, pored sredstava koje je u iznosu od 15.200.000,00 dinara obezbedila opština Kula planirano je da se od NSZ obezbedi još 1.100.000,00 dinara za ove potrebe.

Pored članova Saveta za zapošljavanje i predsednika opštine Kula, Damjana Miljanića, na sednici su prisustvovali članovi Saveta za privredu, kao i lokalni preduzetnici.