Pregled aktivnosti javnih komunalnih preduzeća u opštini Kula

Prethodne nedelje, ekipa radne jedinice Urbanističko planiranje i održavanje puteva JKP „Komunalac“, izvršila je kontrolu i popravku saobraćajnih znakova na više lokacija u Kuli, Crvenki i Kruščiću. Radnici ovog Odeljenja sanirali su udarne rupe na pešačkoj stazi, na mostu u Ulici Josipa Kramera i orezivali stabla u Ulici osmog marta. Ekipa radne jedinice Vodovod sanirala je kvar na vodovodnoj mreži u Ulici četvrtog maja.

U Ruskom Krsturu, radnici JKP „Ruskom“ tokom prethodne nedelje prokopali su kanaliće na bankinama za odvođenje atmosferskih voda sa kolovoza u Rusinskoj ulici i uklonili grane i visoko rastinje na više lokacija u naselju.