Pregled nedeljnih aktivnosti JKP u Apatinu

Prethodna nedelja započela je radovima u kojima su radnici na održavanju zelenila i parkova vršili korektivno orezivanje zelenila, te odvoz grana sa više lokacija u Apatinu. U nastavku nedelje izvršeni su i radovi usitnjavanja grana, kao i sakupljanje istih uz glavne saobraćajnice na teritoriji opštine Apatin. Sreda je, između ostalog, bila namenjena za čišćenje ivičnjaka u ulici Miloša Obilića, dok su u četvrtak izvršeni radovi okopovanja sadnica u ulici Srpskih vladara. Poslednjeg dana nedelje, pristupilo se radovima korektivnog orezivanja zelenila, kao i čišćenja ivičnjaka u ulici Kružni nasip u Apatinu.