Prekogranični projekat škole na reci

U Ekološkom centru „Karapandža“ otvorena je u petak 21. juna Škola na reci „Karapandža“ u Specijalnom rezervatu biosfere „Gornje podunavlje“, u okviru projekta „Prekogranični plan upravljanja za planirani rezervat biosfere Mura-Drava-Dunav u pet država“(coopMDD). Škola na reci „Karapandža“ je prva škola koju je uspostavilo JP „Vojvodinašume“, čija prvenstvena namena je prekogranično obrazovanje u oblasti zaštite životne sredine. Projekat se finansira iz EU fondova, a sufinansira ga Pokrajinski sekretarijat za finansije, a projektni partner je JP „Vojvodinašume“.

Grad Sombor je pridruženi partner bez finansijskog učešća na ovom projektu. Prezentaciji i obilasku Škole na reci „Karapandža“ prisustvovali su zamenik gradonačelnice Antonio Ratković i šef Odseka za lokalni ekonomski razvoj Mihael Plac.

Pokrajinski zavod za zaštitu prirode početkom 2017. godine, u saradnji sa partnerima, započeo je realizaciju projekta „Prekogranični plan upravljanja za planirani rezervat biosfere Mura-Drava-Dunav u pet država“(coopMDD). Ideja je da se upravljanje zaštićenim područjima u državama kroz koje protiču ove tri reke uskladi i podigne na viši nivo, a cilj je da se formira prvi prekogranični rezervat biosfere na svetu pod patronatom Uneska.
Projekt coopMDD je finansiran od strane Evropske unije putem Dunavskog transnacionalnog programa. Zahvaljujući tome, upravljači zaštićenih područja, civilne organizacije, stručne institucije zaštite prirode i predstavnci regionalnih vlasti iz ovih pet zemalja radili su zajedno u pravcu zajedničkog cilja dve i po godine. On je sada u završnoj fazi.
Otvaranju Škole na reci u Novom Sadu, u utorak 25. juna, prisustvovao je pomoćnik gradonačelnice Sombora Ivan Šimunov.

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću