Preostalo još 8 dana do isteka konkursa za podsticaje prilikom podizanja novih zasada vinograda

Ministarstvo – Uprava za agrarna plaćanja raspisuje javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje ( Javni poziv) za svaku kalendarsku godinu.
Zahtev za odobravanje prava na podsticaje za podizanje višegodišnjih proizvodnih zasada vinove loze u 2020. godini, podnosi se zaključno sa 19. avgustom 2020. godine.
Podsticaji za podizanje višegodišnjih proizvodnih zasada jesu podsticaji za:
1) fizičko-hemijsku analizu zemljišta sa preporukom đubrenja zemljišta za sadnju;
2) izradu vinogradarskog projekta;
3) pripremu, obradu zemljišta, kopanje jamića za sadnju i sadnju;
4) nabavku sadnica vinove loze;
5) nabavku naslona za proizvodne zasade, odnosno radi nabavke kolja kod zasada vinove loze sa odomaćenim sortama koje se gaje sa tradicionalnim uzgojnim oblicima.

Više o tome na: