Prijava kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka

Ministarstvo odbrane Republike Srbije objavilo je javni oglas za prijem kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za slušaoca kursa za rezervne oficire Vojske Srbije.

Na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem u Vojsku Srbije mogu se prijaviti kandidati muškog i ženskog pola koji u 2020. godini navršavaju od 19 do 30 godina života.

Prijavu kandidat donosi centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu, prema mestu prebivališta.

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću