Prijava nekategorisanih ugostiteljskih objekata za smeštaj

Prema Zakonu o ugostiteljstvu, pružaoci usluge smeštaja u nekategorisanom ugostiteljskom objektu pre nego što počnu ovu delatnost dužni su da izvrše prijavu kod jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se objekat za smeštaj nalazi.

Prijava se podnosi posebno za svaki ugostiteljski objekat za smeštaj, a obrazac prijave dostupan je na sajtu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija i može se preuzeti putem linka https://mtt.gov.rs/info-o-evidencijama-za-lok/.

Ugostitelji čiji se objekti nalaze na teritoriji Grada Sombora prijave mogu da dostave lično na šaltere br. 10, 11 i 12 Uslužnog centra Gradske uprave Grada Sombora (zgrada Županije), ili putem mejla na rmarjanovic@sombor.rs.

Ugostitelj koji usluge pruža u nekategorisanom ugostiteljskom objektu i koji nije prijavljen, odnosno evidentiran kod Gradske uprave grada neće moći da ostvari pravo na učešće u realizaciji šeme dodele vaučera korisnicima za 2020. godinu i neće biti u mogućnosti da radi preko aplikacije E – Turista.

Ugostitelji (pravna lica) koji ne podnesu prijave pre početka rada podležu Zakonom propisanim kaznenim odredbama.

Originalno obaveštenje pogledajte ovde.

Više informacija o načinu prijavljivanja, kao i sve druge potrebne informacije ugostitelji mogu dobiti putem telefona 025/468-156.