Your API key has been restricted. You may upgrade your key at https://www.weatherbit.io.
Search
Close this search box.

Prijava za boravak u banjama

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za boračko-invalidsku zaštitu objavilo je Javni poziv vojnim invalidima za podnošenje zahteva radi upućivanja na banjsko i klimatsko lečenje i oporavak u 2017. godini.

Rok za podnošenje zahteva je 13.10.2017. godine.

Zahtevi koji pristignu nakon navedenog roka neće biti razmatrani. Uz obrazac zahteva, potrebno je priložiti sledeću dokumentaciju:

– Rešenje nadležnog organa o priznatom svojstvu vojnog invalida,
– Poslednji izveštaj lekara specijaliste (odgovarajuće grane specijalizacije), ne stariji od godinu dana.

Zahtevi se podnose Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektoru za boračko-invalidsku zaštitu, na adresu: Makedonska 4, Beograd. Na koverti obavezno treba naznačiti „Zahtev – banjsko i klimatsko lečenje i oporavak”.

Javni poziv, kao i obrazac zahteva moguće je preuzeti sa internet stranice ministarstva http://www.minrzs.gov.rs/cir/konkursi.

 

Tagovi:
Pročitajte još: