Your API key has been restricted. You may upgrade your key at https://www.weatherbit.io.
Search
Close this search box.

Prijave za bespovratna sredstva “Projekta za konkurentnu poljoprivredu” do 4. juna

Kako prenosi portal agrofin.rs, Ministarstvo poljoprivrede raspisalo je javni poziv za podnošenje prijava za utvrđivanje prava na korišćenje bespovratnih sredstava u okviru “Projekta za konkurentnu poljoprivredu” u 2021. godini, sa finansiranjem od strane Svetske banke. Ukupna vrednost investicija u dinarskoj protivvrednosti je od 20.000 do 50.000 evra, a minimalni iznos bespovratnih sred+stava od 10.000 do 25.000 evra. 

Ciljna grupa konkursa su žene mladi poljoprivredni proizvođači u ugroženim područjima (nerazvijene i siromašne opštine).

Predmet javnog poziva su i investicije koje se odnose na unapređenje konkurentnosti u oblasti primarne poljoprivrede koja obuhvata: proizvodnju mleka, mesa, akvakulturu, pčelarstvo, biljnu proizvodnju, proizvodnju voća, povrća, grožđa i cveća. Na konkurs u skaldu sa pravilnikom, mogu da se jave poljoprivredna gazdinstva, mikro, mala i srednja preduzeća, koja treba da ispunjavaju uslove u pogledu maksimalne veličine obradivih površina, odnosno broja grla. Bespovratna sredstva u okviru programa podrške, između ostalog, obuhvataju kapitalne investicije za nabavku i instaliranje nove opreme u svrhu korišćenja obnovljivih izvora energije i unapređenja energetske efikasnosti (korišćenje solarne energije).

Korisnik bespovrtanih sredstava može početi sa investicijama i aktivnostima, predviđenim projektom, nakon potpisivanja ugovora i nakon što sredstva u punom iznosu od vrednosti prihvatljivih troškova, budu uplaćena na namenski račun kod poslovne banke.

Rok za podnošenje prijava je 4. jun.

Učešće sopstvenih sredstava deset odsto
Bespovratna sredstva utvrđuju se u procentualnom iznosu od 50 odsto od vrednosti prihvatljivih troškova, uključujući i pripadajuće poreze i doprinose za predmetnu investiciju. Preostala sredstva za investicije obezbeđuju se 40 odsto iz kredita, a deset odsto je sopstveno učešće.

B.K.

Preuzeto: agrofin.rs

Tagovi:
Pročitajte još: