Produženo pravo na subvencionisanu cenu komunalnih usluga

Gradsko veće grada Sombora je na svojoj 199. sednici održanoj dana 30.marta donelo Zaključak  da se  korisnicima prava na subvencionisane cene komunalnih usluga: sakupljanje, odvoženja i deponovanja otpada, snabdevanja vodom za piće, prečišćavanje i odvođenja otpadnih voda, na  osnovu Odluke o subvencionisanju cena komunalnih usluga  („Sl.list Grada Sombora” broj 18/2018), kojima pravo ističe  15.03.2020. godine i kasnije, a nadležni organ nije odlučio o daljem korišćenju prava, produžava  pravo na osnovu ranije donetih Potvrda  Odeljenja za društvene delatnosti, najduže tri meseca, odnosno dok traje vanredno stanje.

Odeljenje za društvene delatnosti će o korisnicima kojima je isteklo, odnosno ističe priznato pravo na subvencionisane cene komunalnih usluga obavestiti pružaoce usluga: JKP „Čistoća“ Sombor, JKP „Vodokanal“ Sombor i  JKP „Vodovod“ Bezdan, a koja JKP će nastaviti pružanje subvencionisane cene svojih usluga u naredna tri meseca, odnosno  dok traje vanredno stanje.