Prostor izvodi radove u Doroslovu

Nastavljaju se radovi na uređenju ulica u gradu Somboru i naseljenim mestima somborske opštine.

Trenutno se izvode radovi na više lokacija u Doroslovu. Pre svega vrši se sanacija dela trotoara prema groblju gde je deo pomenutog trotoara bio sužen usled nagomilane zemlje dugim nizom godina, kao i usled narasle trave i šiblja. Pripremni radovi podrazumevali su krčenje dugogodišnjeg šiblja i uklanjanje nagomilane zemlje.

Na pojedinim mestima gde su ulegnuća betonskog trotoara bila znatna, vršeno je izravnavanje trotoara sa tucanikom, a sve kao priprema za presvlačenje istih novom asfaltnom masom. Takođe, novim asfaltom je presvučen trotoar kod pijace kao i deo oštećenog trotoara uz državni put.

Na tri autobuska stajališta zbog oštećenja kolovoza i zadržavanja vode na istim izvršiće se sanacija i asfaltiranje oštećenja, a jedno autobusko stajalište zbog dotrajalosti će se kompletno asfaltirati.

Stručno tehnički nadzor nad pomenutim radovima vrši JKP “Prostor” Sombor.

Domaćinski prijem radnika od strane meštana Doroslova predstavlja dokaz da su napori ravnomernog razvoja na poboljašnju uslova za život prepoznati i da selo nije i ne sme biti zapostavljeno –navodi se u dopisu Prostora.