Prva rata poreza na imovinu dospeva 14. februara

Opštinska uprava opštine Odžaci, Odeljenje lokalne poreske administracije obaveštava obveznike, fizička lica, preduzetnike i pravna lica da prva akontacija za uplatu poreza na imovinu, naknade za zaštitu životne sredine i ostalih lokalnih javnih prihoda za 2017. godinu dospeva 14. februara.

Iz lokalne poreske službe podsećaju obveznike da blagovremenim izmirivanjem obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda izbegavaju obračun i naplatu zakonom propisane kamate zbog kašnjenje uplata.

Obveznici koji su dobili rešenja o plaćanju dugovanog poreza na rate u obavezi su da ih redovno izmiruju kao i tekuće obaveze kako bi ostvarili pravo na otpis kamate.

Uplatnice o ukupnom stanju duga biće dostavljene na kućnu adresu.

Fizička lica – vlasnici nepokretnosti kod kojih je došlo do promena vlasništva nekretnina u obavezi su da podnesu nove poreske prijave u što kraćem roku, piše u saopštenju.

Sve informacije o visini duga, kao i uplatnice, građani mogu dobiti u Opštinskoj upravi opštine Odžaci – Odeljenju lokalne poreske administracije, kancelarije broj 15, 19 i 20.

Informacije se mogu dobiti i putem telefona 025/466-059 i 466-034.