Prvo praistorijsko naselje u Radmilovcu otkriva kuće tri dunavske civilizacije, u kojima može da se živi

Ukoliko vas zanima kako se nekada živelo pored Dunava, to možete videti u pravom praistorijskom naselju u Radmilovcu. Beograd je dobio pravo naselje praistorijskog ribara.

Centar za ribarstvo Poljoprivednog fakulteta u okviru oglednog dobra, sagradio je naselje kroz koje je predstavio nekoliko hiljada godina civilizacija, koje su se razvijale na obalama Dunava.

Na prostoru od oko 140 kilometra od Vinče do Lepenskog vira, nastale su tri civilizacije vinčanska, starčevačka i Lepenski vir.

– Bila nam je želja da predstavimo praistoriju od paleolita, preko mezolita do neolita. Prvi segment ovdašnjeg naselja je pećina. Zlatni period ljudskog života svakako je vinčanska kultura. Čovek je tada imao visoki standard, živeo je u kućama koje liče na današnje, imao je sigurno stanovanje, živeo je od svog rada, nije bilo ekspolatacije tuđeg rada – kaže profesor ribarstva Zoran Marković, rukovodilac Centra za ribarstvo.

Teško da će ikada sa stopostotnom sigurnošću buti poznato u kakvim kućama su živeli ljudi u Lepenskom viru dok se o Starčevačkoj i Vinčanskoj kulturi zna više, kažu stručnjaci.

Naselje praistorijskog ribara čini desetak kuća koje nisu samo replike, jer su napravljenje od materijala koji su bili dostupni i u to vreme, i u njima se može živeti u uslovima u kojima je živeo čovek tog doba.

– Kuće su nešto smanjenih dimenzija, ali u njima može da se živi i to je nešto što se zove eksperimentalna arheologija. Dakle, provesti u svakoj od ovih kuća po mesec dana, pa tek onda, možemo da zaključujemo koliko smo mi to zaista u pravu u rekonstrukcijama – kaže arhitekta Hristivoje Pavlović, autor kuća.

U naselje se ulazi kroz praistorijsku pećinu. Potom se nailazi na tri kuće Lepenskog vira, zatim tri kuće starčevačke kulture, do njih kuće poput onih u kojima su pre oko 7.000 godina živeli stanovnici vinčanske kulture.

Preuzeto: eKapija