Raspisan Javni poziv licima sa invaliditetom za ostvarivanje prava na izdavanje parking karte za označavanje vozila invalidnog lica radi korišćenja parking mesta za osobe sa invaliditetom u 2020.godini

Lice koje želi da ostvari pravo za dobijanje parking karte za označavanje vozila invalidnog lica mora podneti Opštinskoj Upravi opštine Odžaci-Odelenju za društvene delatnosti, zahtev za izdavanje potvrde o ispunjenosti uslova za dobijanje parking karte za označavanje vozila invalidnog lica, radi korišćenja parking mesta za osobe sa invaliditetom, u skladu sa ovim Javnim pozivom.

Zahtevi za korišćenje parking karata osoba sa invaliditetom mogu se podnositi tokom kalendarske godine,a preuzimaju se u zgradi Opštinske uprave opštine Odžaci Knez Mihajlova broj 24 Odžaci (pisarnica).

Zahtevi sa potrebnom dokumentacijom predaju se na pisarnici Opštinske uprave opštine Odžaci, sa naznakom za „JAVNI POZIV LICIMA SA INVALIDITETOM ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA IZDAVANJE PARKING KARTE ZA OZNAČAVANJE VOZILA INVALIDNOG LICA“.

Kompletan tekst Javnog poziva može se preuzeti sa zvaničnog sajta opštine Odžaci, putem linka:

https://www.odzaci.rs/konkursi-oglasi/javni-poziv-licima-sa-invaliditetom