Raspisan nagradni konkurs Digitalni čas za nastavnike osnovnih škola

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Srbije raspisalo je nagradni konkurs za nastavnike osnovnih škola “Digitalni čas” u školskoj 2018/2019. godini.

Cilj konkursa je podsticanje upotrebe informacionih tehnologija kao nastavnih sredstava, odnosno upotreba informacionih tehnologija koje su primenljive u nastavi i ujedno usklađene sa zadacima i ciljevima časa.

Nagradni konkurs namenjen je svim predmetnim i razrednim nastavnicima osnovnih škola čiji je osnivač Republika Srbija.

Rad nastavnika treba da sadrži prikaz jedne nastavne jedinice čiju realizaciju prati upotreba informacionih tehnologija kao nastavnog sredstva i prikaz aktivnosti realizovanih tokom određenog vremenskog perioda gde je IKT stavljen u funkciju rešavanja određenog, ranije uočenog, vaspitno-obrazovnog problema (na primer, disciplina, motivacija, pažnja, odsustvo…).

Rad može biti svrstan u jednu od tri grupe nastavnih predmeta i to: matematika, informatika, računarstvo i tehničko obrazovanje (od igračke do računara, tehničko i informatičko obrazovanje, informatika i računarstvo); društvene nauke, umetnost i sport (srpski jezik, strani jezik, jezik nacionalne manjine kao maternji, likovna kultura, muzička kultura, fizičko vaspitanje, verska nastava, građansko vaspitanje, narodna tradicija, ruke u testu, lepo pisanje, maternji jezik/govor sa elementima nacionalne kulture, šah, istorija, svakodnevni život u prošlosti; crtanje, slikanje i vajanje, hor i orkestar); prirodne nauke (svet oko nas, priroda i društvo, otkrivanje sveta, čuvari prirode, geografija, biologija, hemija, fizika).

Novčane nagrade će se dodeliti za svaku grupu predmeta, a biće nagrađen ukupno 51 rad, i to u okviru prve, druge i treće nagrade.

Za 51 rad za svaku grupu predmeta predviđene su novčane nagrade.

Prva nagrada je 70. 000 dinara (po dva rada iz grupe predmeta) – ukupno 6 radova. Druga nagrada je 50.000 dinara (po tri rada iz grupe predmeta) – ukupno 9 radova. Treća nagrada je 30.000 dinara (po dvanaest radova iz grupe predmeta) – ukupno 36 radova.

Prijava za učešće na konkursu i podnošenje radova i multimedijalnih materijala obavlja se preko veb stranice: http://digitalnicas.mtt.gov.rs počev od 19. septembra.

Rok za podnošenje radova je 2. oktobar ove godine, navodi se u konkursu objavljenom na sajtu ministarstva.

Izvor: Radio Odžaci