Raspisani konkursi za dodelu sredstava za izgradnju novih i održavanje postojećih verskih objekata

Komisija za sprovođenje postupka raspodele sredstava za održavanje i izgradnju verskih objekata u vlasništvu tradicionalnih crkava i verskih zajednica iz budžeta opštine Odžaci za 2019.godinu raspisala je danas dva javna konkursa, za dodelu sredstava za izgradnju novih, odnosno održavanje postojećih verskih objekata u vlasništvu tradiocionalnih crkava i verskih zajednica.

Na javnom konkursu za izgradnju novih verskih objekata pravo učešća imaju tradicionalne crkve i verske zajednice čija se izgradnja planira ili je započeta na teritoriji opštine Odžaci. Ukupan iznos sredstava namenjenih za izgradnju verskih objekata iz budžeta opštine Odžaci u 2019. godini iznosi 1.000.000 dinara.

Kompletan tekst konkursa, kao i prijava na konkurs može se preuzeti na sledećim linkovima:

https://www.odzaci.rs/images/kcfinder/file/Javni%20konkurs%20za%20dodelu%20sredstava%20za%20izgradnju%20novih%20verskih%20objekata%20u%20vlasnistvu%20tradiocionalnih%20crkava%20i%20verskih%20zajednica%20iz%20budzeta%20opstine%20Odzaci%20u%202019.godini(2).pdf

Na javnom konkursu za održavanje postojećih verskih objekata pravo učešća imaju tradicionalne crkve i verske zajednice na teritoriji opštine Odžaci za održavanje postojećih verskih objekata. Ukupan iznos sredstava namenjenih za održavanje postojećih verskih objekata iz budžeta opštine Odžaci u 2019. godini iznosi 4.000.000 dinara.

Kompletan tekst konkursa, kao i prijava na konkurs može se preuzeti na sledećim linkovima:

https://www.odzaci.rs/images/kcfinder/file/Javni%20konkurs%20za%20dodelu%20sredstava%20za%20odrzavanje%20postojecih%20verskih%20objekata%20u%20vlasnistvu%20tradiocionalnih%20crkava%20i%20verskih%20zajednica%20iz%20budzeta%20opstine%20Odzaci%20u%202019.godini.pdf

Izvor: odzaci.rs