Your API key has been restricted. You may upgrade your key at https://www.weatherbit.io.
Search
Close this search box.

Regresiranje troškova za prevoz učenika vikendom

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 2 Statuta opštine Odžaci („Službeni list opštine Odžaci“, broj 2/19), tačke 3. i 5. Odluke raspuštanju Skupštine opštine Odžaci i obrazovanju Privremenog organa opštine Odžaci (”Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 14/2020) , Odluke o budžetu opštine Odžaci za 2020. godinu ( „Sl. List opštine Odžaci“ br. 17/2018 i 3/2019) i člana 14. Odluke o osnovnoj i dodatnoj podršci detetu i učeniku („Sl. List Opštine Odžaci“ br. 12/2019), Privremeni organ opštine Odžaci je na 15. sednici, održanoj dana 19.08.2020. godine, doneo
ZAKLJUČAK
O UTVRĐIVANJU USLOVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA REGRESIRANJE TROŠKOVA PREVOZA UČENIKA-VIKENDOM U ŠKOLSKOJ 2020/2021

Ovim zaključkom utvrđuju se uslovi za ostvarivanje prava na regresiranje troškova prevoza učenika srednjih škola-vikendom, sa područja opštine Odžaci koji se školuju i privremeno stanuju u mestu školovanja za školsku 2020/2021 godinu.
Pravo na regresiranje mogu ostvariti učenici pod sledećim uslovima:

 • Da su redovni učenici srednjih škola,
 • Da imaju prebivalište na teritoriji opštine Odžaci,
 • Da koriste usluge smeštaja u učeničkom domu ili da stanuju u privatnom smeštaju,
 • da koriste javni prevoz vikendom za dolazak kući i povratak u mesto školovanja.
  Regresiranje troškova prevoza učenika vikendom vršiće se na sledeći način:
 • na relacijama gde se odvija redovan prevoz železnicom u visini cene povratne vozne karte,
 • na relacijama gde nema redovnog železničkog prevoza u visini cene autobuske vikend karte,
 • na relacijama gde učenik koristi kombinovan prevoz (voz i autobus)samo u visini cene povratne vozne karte.
  Regresiranje troškova prevoza vršiće se uplatom na tekući račun roditelja učenika, nakon dostavljanja original prevoznih karata Odeljenju za društvene delatnosti opštinske uprave opštine Odžaci.
  Rok za dostavljanje voznih karata je 10.-ti u mesecu za prethodni mesec.
  Spisak učenika koji ispunjavaju uslove kao i kontrolu voznih karata vršiće Odeljenje za društvene delatnosti.
  Ovlašćuje se Predsednik opštine Odžaci da raspiše Javni oglas za ostvarivanje prava na regresiranje troškova prevoza učenika – vikendom u školskoj 2020/2021 godini.
  Javni oglas će biti otvoren od 24.08.2020. do 07.09.2020. godine.
  PRIVREMENI ORGAN OPŠTINE ODŽACI

Broj: 06-36-2/2020-II
Dana: 19.08.2020. godine Predsednik Privremenog organa,
O Dž A C I Goran Nikolić

Tagovi:
Pročitajte još: