Rekonstrukcija pijace u „lancima“

Javno komunalno preduzeće „Prostor“ Sombor, kome je jedna od delatnosti i poslovi pijaca, najavljuje da će dugo očekivana rekonstrukcija pijace u „lancima“ početi sredinom marta.

Projektom je predviđena rekonstrukcija svih instalacija, novi hidrantni vod, atmosferska kanalizacija, popločavanje, ne samo pijace behaton pločama već i uličnog dela oko crkve Presvetog Trojstva i okolnog dela sve do ulaza u pijacu, nova rasveta, biciklarnici, novi urbani mobilijar, nove česme, kao i poseban ambijentalni deo sa amfiteatrom i klupama kod „Sunčanog sata“. Ono što je najbitnije biće očuvani i uređeni čuveni lanci i zelenilo u krugu pijace.

Zelena pijaca će nastaviti sa radom i za vreme izvođenja ovih radova, ali će biti izmeštena na Trg svetog Trojstva („Ćelavi trg“), dok će cvetna pijaca takođe nastaviti sa radom u Zmaj Jovinoj ulici.

Naglašavamo da pijace neće prestati sa radom, osim perioda od dva-tri dana, koliko je potrebno preduzeću da privremeno premesti obe pijace na gore pomenute lokacije.

Predviđeni rok za izvođenje radova je 90 radnih dana. U toku izvođenja radova na rekonstrukciji pijace dolazi do izmene režima saobraćaja, o čemu će građani biti na vreme informisani, nakon završetka izrade projekta saobraćaja i saobraćjane signalizacije za vreme izvođenja radova.