Rekonstukcija priključaka stambenih objekata korisnika daljinskog sistema grejanja

Radnici JKP „Energana“ Sombor izvršili su remont na šahtu pored objekta na adresi Staparski put 74 u Somboru.
Remont podrazumeva ugradnju ventila kojima se postiže lakša i brža manipulacija u slučaju havarije na sistemu. Ukoliko se detektuje curenje na ovom delu toplovodne mreže, manipulacijom ventila omogućava se da mali broj korisnika bude privremeno bez toplotne energije.
Ugradnjom ventila postiže se veća efikasnost u održavanju toplovodnog sistema, kao i smanjenje gubitaka hemijski i termički pripremljene vode.