Saradnja vaspitača i roditelja

U novije vreme, vrtić se počeo posmatrati kao „otvoren sistem“, koji treba potpuno da se poveže sa društvenom sredinom u kojoj se nalazi, kao i sa roditeljima ili starateljima. Zavisno od programa rada, formiraju se ustanove koje mogu da olakšaju pristupe roditelja u vrtiću.

Ponekad se prava roditelja na boravak u vrtiću ograničavaju zbog preterane brige za preventivnu zdrastvenu zaštitu. To se jednim delom odnosi na decu i njihovo psihološko stanje, kao na primer: prirodnije je da roditelj dolazi po dete u vrtić i može da uđe i vidi šta se dešava u ustanovi, nego da svoje dete kao paket dobija na izlaznim vratima. Kao i ograničavanju pristupa roditeljima u vrtić, tako da se oni osećaju kao „nepozvani gosti“, i samim tim se gasi entuzijazam i inicijativa za saradnju.

Otežavajuća aktivnost za saradnju može biti financijske prirode. Roditelji obično misle da je za dobru i kvalitetnu saradnju roditelji i vaspitača ili predškolske ustanove, potrebna veća novčana sredstva. Mnogo toga se može uraditi sa sopstvenim snagama, kao i udruživanjem više roditelja. Ako vrtić nema biblioteku, pano ili neki kutak, to se lako može napraviti ili improvizovati: neka svaki roditelj donese po jednu knjigu, slikovnicu i kutak biblioteke je uspešno improvizovan.

Jedan od osnovnih propusta i problema, koji često otežavaju saradnju su nedovoljna informisanost. Neki roditelji su nedovoljno informisani kako ustanova radi, kakav je režim dana, kakvi su oblici saradnje, pomoći i slično, što takođe dovodi do problema u saradnji. Dešava se da vrtić ili vaspitač od roditelja nerealno očekuje da pripremi dete za vrtić, iako prethodno, roditelj nije dobio upustva od vaspitača. Tu dolazi do prebacivanja odgovornosti sa jednih na druge, nema kompromisa između roditelja i vaspitača.

Većini roditelja je problem da se navikne na vrtić kao ustanovu, tako da, roditelji u većini slučajeva teže doživljavaju adaptaciju nego sama deca. Ako se na početku same adaptacije nadoveže neljubazan vaspitač ili neobaveštenost roditelja, oni počinju da paniče i samim tim odbijaju saradnju u daljem toku rada.

Piše: Vanja