Savet za zapošljavanje grada Sombora održao devetu sednicu

Deveta sednica Saveta za zapošljavanje grada Sombora održana je 14. marta.

Prisutni članovi saveta, Sava Dojić, gradski većnik za oblast finansija i privrede, Sekula Tanjević, direktor Nacionalne službe za zapošljavanje – filijala Sombor, Zoran Purić, predstavnik Saveza samostalnih sindikata grada Sombora i Predrag Orlić predsednik Udruženja veterana – ratnih invalida ratova od 1990. godine dali su pozitivno mišljenje na predlog teksta Javnog konkursa za organizovanje sprovođenja javnih radova po seoskim područjima u oblasti održavanja i obnavljanja javne infrastrukture i održavanja i zaštite životne sredine i prirode u trajanju do 6 meseci.

Predlog teksta je sačinio Odsek za lokani ekonomski razvoj i podršku ulaganjima, u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje – filijala Sombor.

Za realizaciju navedene mere aktivne politike zapošljavanja za 2019. godinu, grad Sombor je Odlukom o budžetu grada Sombora obezbedio sredstva u ukupnom iznosu od 8.150.000,00 dinara. Navedenom merom aktivne politike zapošljavanja predviđa se zapošljavanje 30 lica iz kategorije teže zapošljivih lica.

Kroz sprovođenje javnog rada angažovaće se nezaposlena lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje – filijala Sombor.

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću