Zakazana dvanaesta sednica SG Sombora

Predsednik Skupštine grada Sombora Zoran Rus zakazao je dvanaestu sednicu Skupštine za petak, 17. septembar 2021. godine, u Velikoj skupštinskoj sali zgrade Županije, sa početkom u 9.00 časova.

Pred odbornicima će se naći 21 tačka dnevnog reda, između ostalog, odlučivaće o predlogu Odluke o načinu utvrđivanja i označavanja naziva ulica, trgova, zaselaka i drugih delova naseljenog mesta i načinu označavanja objekata i katastarskih parcela kućnim brojevima, predlogu Odluke o osnivanju centra za pružanje usluga socijalne zaštite grada Sombora, kao i zveštajima o radu mesnih zajednica na teritoriji Grada Sombora, a odlučivaće i o sprovođenju javnih konkursa za imenovanje direktora javnih komunalnih preduzeća „Vodokanal“ Sombor, „Vodovod“ Bezdan, „Parking servis Sombor“ Sombor i „Energana“ Sombor.

Saziv dvanaeste sednice Skupštine grada Sombora pogledajte ovde.