Your API key has been restricted. You may upgrade your key at https://www.weatherbit.io.
Search
Close this search box.

Sombor: Prijave za Oktobarsku nagradu do 29. septembra

Županija

Povodom obeležavanja Dana oslobođenja Sombora od fašističke okupacije, 21. oktobra, Grad Sombor i ove godine dodeliće Oktobarsku nagradu pojedincu kao priznanje za rezultate u višegodišnjem radu od značaja za grad.

Predloge za dodelu Oktobarske nagrade mogu podneti pojedinci, grupe građana i institucije, odnosno pravna i fizička lica sa sedištem na teritoriji Grada Sombora prijavom na javni poziv. Predlozi se podnose Komisiji u pisanoj formi sa obrazloženjem koje sadrži biografske podatke o kandidatu i rezultate rada kandidata.

Obrazloženi predlozi u zatvorenim kovertama dostavljaju se lično u Uslužnom centru Gradske uprave grada Sombora, ili putem pošte na adresu: Gradska uprava grada Sombora, Odeljenje za društvene delatnosti, Komisija za sprovođenje postupka za utvrđivanje predloga za dodelu povelje i nagrade, Trg Cara Uroša 1, 25101 Sombor, sa naznakom „Predlog za Oktobarsku nagradu-ne otvarati“.
Više informacija pročitajte na LINKU.

Prijave traju do 29. septembra.

Tagovi:
Pročitajte još: