Somborsko “Zelenilo” izvršilo sadnju mladih bođoša na “Pijaci u lancima”

Radnici Odeljenja za održavanje parkovskog i javnog zelenila Javnog komunalnog preduzeća „Zelenilo“ Sombor, danas su radili na poslovima sadnje mladih sadnica bođoša na somborskoj „pijaci u lancima“. Naime, izvršena je sadnja 19 mladih sadnica dve vrste bođoša. Sadnja novih stabala vrši se na unapred planiranim lokacijama,  a na površinama koje su projektom predviđene za sadnju, kako bi se obezbedili adekvatni uslovi za njihov razvoj i opstanak. Iz „Zelenila“ ističu da je drveće najvažniji faktor u borbi za zdraviju životnu sredinu, te da je svaki doprinos od velike važnosti.

Takođe i tokom današnjeg dana, radnici zaduženi za poslove „Održavanje javne rasvete“ vršili su postavljanje novogodišnje rasvete ispred zgrade somborske Županije, kao i u ulicama Zmaj Jovina i Laze Kostića ( deo od Gimnazije ka bivšem hotelu „Sloboda“).