Spirulina poboljšava kondiciju

Spirulina je plavo-zelena alga koja se proizvodi za prodaju i generalno distribuira kao “superhrana” (nutricionisti je svrstavaju u kategoriju “funkcionalne hrane”). Nedavna istraživanja pokazala su da doprinosi poboljšanju kondicije, kao i da pomaže protiv alergija.

Mikroalga spirulina je bogat izvor prirodnog gvožđa, kalcijuma, vitamina A i vitamina C, kao i odličan izvor biljnih proteina – u svom sušenom stanju ima i do 70% proteina. Od svih biljaka, sadrži najveći procenat alfa-linolenske kiseline (samo nešto manje od mleka).

Uz spirulinu, manje se umara, a masti brže sagorevaju
Jedno istraživanje, objavljeno u časopisu Medicina u sportu (Medicine and Science in Sports and Exercise) izvestilo je da konzumacija spiruline povoljno utiče na kondiciju. U tom proučavanju, nekoliko muškaraca u dobroj kondiciji uzimali su ili placebo, ili spirulinu, tokom 4 nedelje. Svi su oni trčali po 2 sata svakog dana na pokretnoj traci, trčeći na 70-75% svog maksimalnog aerobnog kapaciteta, a potom i na 95 % svog maksimalnog aerobnog kapaciteta, do iscrpljenosti. Izmerene su respiratorne funkcije svih učesnika, a redovno su uzimani i uzorci krvi.
Rezultati su bili impresivni. Tokom 2 sata trčanja, oni koji su uzimali spirulinu umarali su se mnogo manje. Tempo sagorevanja ugljenih hidrata kod onih koji su uzimali spirulinu bio je 10% manji (zahtevali su manje energije iz ugljenih hidrata), a tempo sagorevanja masti bio je skoro 11% veći nego kod grupe koja je uzimala placebo! Ovo proučavanje je opipljivo pokazalo da spirulina ne samo poboljšava kondiciju, već može pomoći i u održavanju linije (poboljšanjem sagorevanja masti).

Pomaže i protiv alergija
Proučavanje uticaja spiruline na alergije bilo je tipično randomizovano, dvostruko naslepo kliničko proučavanje. Obolelima od alergijskog rinitisa dati su ili placebo ili dnevna doza od 1000 do 2000 mg spiruline tokom 12 nedelja. Kod pacijenata koji su uzimali placebo nije bilo poboljšanja. Nije bilo poboljšanja ni kod pacijenata koji su uzimali 1000 mg spiruline dnevno. Ali, kod obolelih koji su uzimali 2000 mg spiruline svakodnevno, došlo je do značajnog poboljšanja simptoma alergije.

Preuzeto: Zdravahrana.com