Spremni projekti za pokrajinski konkurs u oblasti vodosnabdevanja

Grad Sombor će podneti prijavu na konkurs Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, koji se odnosi na sufinansiranje izgradnje i rekonstrukcije vodnih objekata u  javnoj svojini i objekata fekalne kanalizacije, odlučeno je na 52. sednici  Gradskog veća, održanoj 22. marta 2017. godine.

Apliciraće se sa četiri projekta i to: Rekonstrukcija postrojenja za dezinfekciju vode na fabrici vode u Bezdanu, izgradnja vodovoda u delu Bloka 45, izgradnja kanalizacije otpadnih voda u delu ulice  Matije Gupca i delu ulice  Slavujev venac i sa projektom izgradnje kanalizacije otpadnih voda u ulici Filipa Kljajića  u Somboru.

Gradsko veće je prihvatilo predlog Komisije za dodelu dotacija socijalno-humanitarnim organizacijama sa teritorije grada  po raspisanom konkursu. Komisija je, navedeno je u informaciji Gradskom veću, razmotrila prispele prigovore, ocenila ih kao neosnovane i ostala pri predlogu raspodele  utvrđene na sednici Komisije održane 09. februara 2017. godine. Komisija je odlučila, a Veće prihvatilo da dotacije za projekte dobije 27 socijalno-humanitarnih organizacija, za koje je u budžetu Grada opredeljeno  2.200.000,00 dinara.

Utvrđeno je i da će se u 2017. godini uraditi pojačano održavanje i sanacija atarskih puteva: Šikara – Josićki put, Staparski – Sivački put, deo Josićkog puta i Sretićev salaš.

Veće je prihvatilo program rada i usvojilo finansijski plan  Gradske organizacije Crvenog krsta u Somboru, te odlučilo o imovinsko-pravnim, finansijskim i drugim pitanjima iz delokruga svog rada – navodi se u dopisu Poslova informisanja i odnosa sa javnošću Gradske uprave grada Sombora.