Sutra osma sednica Skupštine opštine

U ponedeljak 14. novembra, sa početkom u 11 sati, biće održana osma sednica Skupštine opštine Apatin. Dnevnim redom je predviđeno 12 tačaka. Prva tačka je razmatranje izveštaja mandatno – imunitetske komisije o utvrđivanju razloga prestanka mandata odbornika Danijela Ajduka, a zatim i Predlog rešenja o verifikaciji mandata odbornika Slobodana Bačića. Druga tačka je usvajanje zapisnika sa 7. sednice Skupštine opštine Apatin. Treća tačka je razmatranje izveštaja o izvršenju odluke o budžetu opštine Apatin za 2016. godinu, za period januar – septembar 2016.godine. – Predlog zaključka. Nakon toga dnevnim redom je predviđeno usvajanje nekoliko Predloga Odluka: Predlog odluke o dodeljivanju isključivog prava JKP „Naš Dom“Apatin za obavljanje delatnosti na koje se zakon o javnim nabavkama ne primenjuje; Predlog odluke o izmeni i dopuni odluke o promeni osnivačkog akta Javnog preduzeća za građevinsko zemljište, izgradnju i puteve „Direkcija za izgradnju“ sa sedištem u Apatinu; Predlog odluke o izmeni i dopuni odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme za svaki organizacioni oblik u opštini Apatin za 2015. godinu; Predlog odluke o davanju naziva ulice u urbanističkom Bloku 61 u Apatinu; Predlog odluke o izmenama odluke o Mesnim zajednicama na teritoriji opštine Apatin; Predlog rešenja o razrešenju člana Školskog odbora gimnazije „Nikola Tesla“ Apatin; Predlog rešenja o razrešenju člana Školskog odbora Srednje građevinske i drvoprerađivačke stručne škole Apatin; Predlog rešenja o imenovanju člana Školskog odbora gimnazije „Nikola Tesla“ Apatin; te za kraj, Predlog rešenja o imenovanju člana Školskog odbora Srednje građevinske i drvoprerađivačke stručne škole Apatin. Prenos sednice realizovaće 025info televizija.