Suzbijanje krpelja na teritoriji opštine Apatin

Obaveštavamo građane Opštine Apatin da će u periodu od 27.04.2017.god. do 07.05.2016.god. preduzeće „Oris“ doo Sombor izvršiti suzbijanje krpelja na zelenim površinama na gradu i naseljenim mestima teritorije Opštine Apatin. Tretman će se sprovoditi preparatima na bazi aktivne materije lambda cihalotrin i cipermetrin. Tretmanom će biti obuhvaćene zelene površine u gradu i naseljima kao i izletišta van naselja. Lokacije na kojima će se sprovoditi tretman su sledeće:

 parkovske površine u gradu i nasljenim mestima ·

 predškolska i školska dvorišta ·

 izletište Kupusinačka čarda, vikend naselje Vagoni, izletište Harčaš, prostor oko restorana Plava ruža, poluostrvo oko restorana Plava ruža ·

 šetalište od Hrama duž benta i od Napredka prema marini i Plavoj ruži ·

 lokacija oko Banje Junaković, trim staza kroz šumu Junaković, Kurjačica ·

 Brunai čarda i okolina Kupusine ·

 prostor oko lovačkog doma Fazan u Prigrevici, prostor prema kanalu ·

 fudbalsko igralište i njegova neposredna okolina u Svilajevu ·

 jezero i prostor oko jezera u Sonti ·

Ujedno obaveštavamo i pčelare da je u periodu vršenja tretmana potrebno da zaštite ili izmeste svoje košnice.

Precizni termini i lokacije tretmana mogu se pratiti putem telefona: 025/515 50 55 – navodi se u dopisu.