SVETSKI DAN BORBE PROTIV TRGOVINE LjUDIMA – 30. JULI OBELEŽEN NIZOM AKTIVNOSTI

Svetski dan borbe protiv trgovine ljudima – 30. juli, ustanovljen je novembra 2013. u okviru rezolucije: “Poboljšanje koordinacije napora protiv trgovine ljudima”, usvojene na 68. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, a u kontekstu podizanja svesti o situaciji u kojoj se nalaze žrtve trgovine ljudima i u cilju promocije njihovih prava (A/C.3/68/L.17/Rev.1.).

Razmere problema trgovine ljudima i njegov uticaj na život i zdravlje ljudi dovele su do aktivnog uključivanja lokalne zajednice u nastojanje da se spreči i olakša ljudska patnja a samo zajedničkom i sveobuhvatnom, kontinuiniranom aktivnošću svih institucija i društveno odgovornih organizacija može se stati na put ovom ozbiljnom problemu.

Lokalni koordinacioni tim Grada Sombora 30. juli obeležio je i ove godine nizom promotivno edukativnih aktivnosti na četiri različite lokacije: granični prelaz Bezdan, granični prelaz Bački Breg, Tranzitno prihvatni centar ,,Šikara,, Sombor i Gradsko kupalište ,,Štrand,,. Pored distribucije promotivnog materijala namenjenog svim licima koji su prošli preko graničnih prelaza, organizovana je edukacija odraslih stanovnika Tranzitno prihvatnog centra na temu prevencije trgovine ljudima, kao i edukacija najmlađih na Gradskom kupalištu ,,Štrand,, kroz radionice prilagođene njihovom uzrastu. Edukacije su realizovali vršnjački edukatori Crvenog krsta Sombor.

Mlade volontere, tokom aktivnosti na graničnim prelazima, posetili su i predstavnici Lokalne samouprave i Lokalnog koordinacionog tima Grada Sombora Nevena Rosić, načelnica Odeljenja za društvene delatnosti, Marija Jerković, član radne grupe za izradu Plana prevencije i suzbijanja trgovine ljudima, posebno ženama i decom i zaštite žrtava 2019-2022, i Biljana Klipa, koordinator LKT.

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću