Usluge javne uprave i javne informacije od strane državnih organa u toku vanrednog stanja

U želji da građanima pruže priliku da budu bolje informisani tokom vanrednog stanja izazvanog pandemijom virusa…