Evidentirano 574 dece za upis u prvi razred osnovne škole

Za upis u prvi razred osnovne škole u narednu 2018/19. školsku godinu, evidentirana su  574  deteta …