Evidencija za upis u Predškolsku ustanovu traje do 7. maja

PU „Vera Gucunja“ Sombor svakodnevno vrši evidentiranje dece za upis u školsku 2021/2022. godinu putem portala…