Priznanje somborskom „Severtransu“

Evropska nagrada za kvalitet usluga. Evropsko udruženje za istraživanje kvaliteta usluga u Briselu dodelilo je nagradu…