Fakultet i beba, može li zajedno?

U okviru projekta “Akademska beba”, inicijatora Studentske unije pružena je podrška za održavanje trudnoće 800 trudnica…