Tri faze u razvoju samopouzdanja

Samopouzdanje se razvija i menja tokom života. Te promene su kvalitativne i nastaju kao posledica sticanja…