Reči, boje i zvuci – gost Ferenc Kovač, direktor muzičke škole “Stevan Hristić”

U subotu, sa početkom u 11 časova biće emitovana druga emisija iz serijala “ Reći, boje…