Formirana radna grupa: Njihov posao je da naprave što bolju rakiju

Meriće se asituacija od plantažne proizvodnje voća kao sirovine, preko nabavke opreme i mašina, do plasmana…