Formiranje lokalne akcione grupe opštine Apatin

Opština Apatin organizovaće krajem aprila Info dan o procesu formiranja Lokalne akcione grupe, o izradi Strategije…