Izgradnja gasne instalacije na UPOV-u

Tokom dana, radnici JKP „Vodokanal“ Sombor, sektora izgradnje sa građevinskom operativom, započeli su građevinske radove na…