Google razvio AI glas koji zvuči skoro kao ljudski

 Google je razvio Tacotron2 , novi sistem za pretvaranje teksta u govor koji zvuči skoro kao ljudski i može…